KiyOh Beoordelingen

 9,1/10 Gordijnshop.nl (5084)

Betalen en verzenden

U kunt op onze site veilig betalen met:

iDeal Visa
Mastercard Bancontact / Mr Cash Afterpay in3

Uw bestelling snel thuisbezorgd, ook in België.

PostNL

Heeft u vragen?

Specifieke wensen of advies nodig? Wij helpen u graag!

Stel uw vraag

Privacyverklaring Gordijnshop.nl

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Gordijnshop.nl
acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door
ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere

dat:

 • wij  duidelijk vermelden met  welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via
 • deze privacyverklaring;
 • wij onze  verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig
 • zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst  vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in
 • gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij  passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook
 • eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te
 • corrigeren of te verwijderen.

Gordijnshop.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit
welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te
lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30-05-2018 00:00:00.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen

persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u

worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze

aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij

via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze

gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in

het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat

noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk

verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij

persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Toegang portaal

Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven

en wijzigen.

 

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw

persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook

aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

 Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten

en diensten:

 • per e-mail
 • Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u

gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u

daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het

formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of

diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt

automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

 

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het

moment zelf uw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld

de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door

bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante

privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

 

Publicatie

Bij gebruik van onze webwinkel worden de volgende gegevens gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar

zijn voor iedereen:

door u zelf opgegeven informatie

U kiest zelf welke informatie u publiceert. Het is mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent.
Dit betreft enkel de gegevens die u achterlaat bij het schrijven van een review.

 

Advertenties

Onze webwinkel vertoont advertenties.

 

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van

de overeenkomst.

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze

diensten uw persoonsgegevens.

 

Cookies

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld

worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u

uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als

toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk

is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en

applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de

cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies

omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te

beperken.

 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af

te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven

statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer

bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze

webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige

manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen

alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient

aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte

bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw

persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u

een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming

gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten

beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op

grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met

de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Gordijnshop.nl

Het Hoekje 39

7913BB Hollandscheveld

info@gordijnshop.nl

528342340


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Privacy verklaring